nbnbnb
 

Princip spočívá v tom, že jsme schopni pomocí systému DomiNet integrovat správu veškerých provozních i bezpečnostních systémů v zadaných lokalitách, nebo objektech a z těchto bodů vytvořit možná i velmi rozsáhlé sítě a všechny stavy přenést graficky i formou živého obrazu v reálném čase dostatečně bezpečnou formou až k uživateli přístupových práv (manažer, operátor). Tyto osoby mohou monitorovat jim přidělený okruh problémů a to přímo ze svého vlastního počítače.

Nasazení tohoto produktu se tímto stává mimořádně efektivním a je i ekonomicky výhodné. Je možné pořizovat „Bezpečnostní i provozní audit budovy “, což logicky vede k obrovské minimalizaci manažerských rizik a obecně dochází ke zvýšení bezpečnosti objektu.

Monitorování je velmi flexibilní, protože pro komunikaci je využita síť Internet. Nezáleží zde na fyzické vzdálenosti jednotlivých objektů od dohledového pracoviště a dohled je možný prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče (Internet Explorer, Netscape, ... ) nebo v omezené míře prostřednistvím mobilního telefonu (protokolem WAP) --- připojením se k WWW serveru dohledového počítače.

Základní sortiment vstupů zahrnuje :

 • EZS (elektronický zabezpečovací systém)
 • EPS (požární signalizace)
 • CCTV (kamerový systém)
 • MAR (měření a regulace - hlídání fyzikálních stavů – řízení klimatu)
 • ACC (přístupový systém)
 • MIZS (modul pro IZS a vzdálený servis)
 • SOZ (systém ochranného značení s evidenční databází předmětů)
 • SRP (aktivní systém kontroly revizí a profylaktických prohlídek)

Dohledový software zvládne obsloužit prakticky neomezené množství připojených hlídaných objektů a služeb na jednotlivých objektech.

Mezi vlastnosti dohledového software dále patří:

 • přehledné textové zobrazení hlídaných služeb formou jednoduchých tabulek
 • grafické zobrazení globální mapy s přehledem hlídaných objektů
 • grafické zobrazení změn stavů jednotlivých služeb na časové ose
 • procentuální vyhodnocení stavů a výpadků služeb (i ve formátu CSV)
 • přístup k plné historii změn v systému
 • práce se zvukovou signalizací vyhlášených alarmů a varování
 • zpřístupnění obrazové informace o stavu na objektech prostřednictvím videosystému, který je budován na objektech v kvalitě odpovídající analogové technologii. Řízení videodistribuce je prováděno z dohledového pracoviště. Úlohu lokálního řízení zde plní ústředna.

Centrální dohledové pracoviště vyžaduje pouze zřízení serveru s operačním systémem Linux a nainstalovaným dohledovým softwarem a jeho připojením k síti Internet.

K přidání nového objektu k centrálnímu dohledu je třeba osadit místní bezpečnostní server, definovat jeho síťovou identifikaci, včetně podmínek bezpečného síťového přístupu a zahájit komunikaci s centrálním serverem.

Monitorování sítě objektů může být redundantní nebo paralelní, lze provozovat několik dohledových pracovišť s různými oprávněními ke sledování jednotlivých stavů. Tato vlastnost je velmi důležitá např. při zákaznickém požadavku přidělení přístupů k jednotlivým výstupům z videosystému apod.

Pro zajištění utajení a důvěryhodnosti přenášených informací jsou použity šifrovací technologie AES (Rijndael), Triple DES, SSL.

 

EZSEPS, IZS

Systém Dominet zpřístupňuje informace o síťové dostupnosti jednotlivých uzlů, o výpadcích proudu a provozu UPS na uzlech, o všech případných poruchách komunikace, o poruchách ústředen, o stavech jednotlivých bezpečnostních smyček ústředen (narušeno, uklidněno, alarm), o stavech podsystémů ústředen (odemčen, zamčen) a o případném narušení ochranných smyček detektorů. Systém lze dále využít pro vzdálené ovládání ústředen na objektech (zastřežování/odstřežování prostor, rušení poplachů, ovládání technologických výstupů) i ke vzdáleným změnám konfigurace ústředen.

 

CCTV

Velmi užitečným rozšířením funkcionality systému Dominet je obohacení o přenos digitalizovaného videosignálu. Lze využít stávajícího analogového videosystému budovy včetně kabeláže nebo dodat nové kamery tak, aby došlo k optimální konjunkci EZS a CCTV. Výstupy kamer tvoří vstupy triplexního digitálního záznamníku, který poskytuje následující funkce:

 • přenos obrazu z libovolné kamery na stanovený centrální dohled nebo do jakéhokoliv internetového prohlížeče
 • automatická archivace obrazu z kamer, v jejichž zorném poli došlo k poplachu některého detektoru ústředny Dominus Millennium
 • automatická archivace obrazu z kamer založená na detekci pohybu v zorném poli kamery pomocí softwarové analýzy obrazu (videomotion)
 • nahrávání kamer v nastavených časových intervalech
 • pohodlné vyhodnocení libovolné uložené videosekvence prostřednictvím internetového prohlížeče
 • multiuživatelská síťová architektura s možností nastavení práv pro jednotlivé osoby na sledování / ovládání jednotlivých kamer
 • ochrana systému proti neautorizovanému přístupu
 • možnost volit rozlišení nahrávaného obrazu (320x240 nebo 640x480 bodů)
 • sledování až devíti kamer na jednom monitoru
 • možnost nastavení kvality ukládaného obrazu (kódování JPEG)
 • automatické mazání starých sekvencí při zaplnění kapacity paměti
 • obraz z 1 nahrávané kamery při rychlosti 1 snímek za vteřinu může být při standardní kvalitě a při velikosti harddisku 160 GB ukládán pro představu asi po 120 dní (při nahrávání 24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

 

MKUS

SenzorRozsah měřeníRozlišeníPřesnostProvozní teplota
Teplotní čidlo -30 °C
+125 °C
0,1 °C 0,5 °C -20 °C
85 °C
Čidlo vlhkosti  0 %
100 %
 1 %  +- 2 %  0 °C
50 °C
Čidlo osvětlení     +- 0,5 % 0 °C
70 °C

Převodník RS485 RS232

Rozhraní RS485, čtyřvodičová sběrnice včetně napájení
možnost různých druhů čidel na jednom rozvodu
max. délka 1200 metrů
max. počet různých čidel na jedné sběrnici 60

 

 

MIZS
Jednotka 4/4 NO umožňuje síťovou interakci modulů IZS (havarijní stavy v budově).

POV

Předměty jsou odborně a velmi šetrně vybaveny nanesenými polyesterovými mikrotečkami a je pořízena evidenční karta s vynesenou mapou teček. Předměty se stávají v případě ztráty, nebo odcizení předmětem hledání v evropských policejních a celních análech, prostřednictvím databáze „ KRIMISTOP“

 

 

 

Kontakty

Přihlášení